แจ้งวันหยุด เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2019 

ทางบริษัทจักรชัย อิเล็กทรอนิกส์ หยุดทำการ ระหว่างวันที่ 2 - 10 ก.พ. 62

งาน จัดทำบอร์ดควบคุมเป้าสนามยิงปืน BB GUN

ผลงานต่างๆของบริษัท

งาน จัดทำบอร์ดควบคุมเป้าสนามยิงปืน BB GUN