แจ้งวันหยุด เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2019 

ทางบริษัทจักรชัย อิเล็กทรอนิกส์ หยุดทำการ ระหว่างวันที่ 2 - 10 ก.พ. 62

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

ซ่อมแซม invertor fanuc