แจ้งวันหยุด เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2019 

ทางบริษัทจักรชัย อิเล็กทรอนิกส์ หยุดทำการ ระหว่างวันที่ 2 - 10 ก.พ. 62

บริษัท แซม พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท แซม พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

เครื่อง GUI  ตรวจสอบบอร์ดส่วนต่างๆภายในเครื่องจักร

 

เช็ค Error นำมาซ่อมหรือปรับปรุงแก้ไข บอร์ดส่วนต่างๆที่มีการ Error