บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

 

 

 

ออกแบบและผลิตโปรเจคตามลูกค้าต้องการ

ก๊อปปี้ CONTROL BOARD DRIVER สำหรับใช้งานเป็นบอร์ดสำรอง ทดแทนบอร์ดที่เสียหาย ออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ก๊อปปี้ บอร์ดคอนโทรลจากตัวอย่าง ที่หมดประกัน