แจ้งวันหยุด เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2019 

ทางบริษัทจักรชัย อิเล็กทรอนิกส์ หยุดทำการ ระหว่างวันที่ 2 - 10 ก.พ. 62

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลาดหลุมแก้ว

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลาดหลุมแก้ว

เครื่อง 10 MHZ MONITOR

เครื่องอุปกรณ์ ตรวจเช็คสถานะของสัญญาณดาวเทียมในแต่ละ chanel