บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลาดหลุมแก้ว

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลาดหลุมแก้ว

เครื่อง 10 MHZ MONITOR

เครื่องอุปกรณ์ ตรวจเช็คสถานะของสัญญาณดาวเทียมในแต่ละ chanel