R500W - 100ohm
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ : RESISTER
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • SKU :
ติดต่อสอบถาม

R500W - 100ohm

-มีของ / สต็อกต่างประเทศ
-สั่งขั้นต่ำ 3-5 ตัว (แล้วแต่ราคาของ)
-ได้ของภายใน 3-7 วันทำการ
-ราคาของขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ ปัจจุบัน
ติดต่อสอบถาม chakchai.el@hotmail.com