ศูนย์รวมอะไหล่ เครื่องส่งวิทยุ หายาก

ศูนย์รวม  อะไหล่เครื่องส่งวิทยุ หายาก ทางบริษัทสามารถจัดหาได้ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

อะไหล่เครื่องส่งวิทยุ หายาก เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย อะไหล่เครื่องส่งวิทยุ ที่หายาก ที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ


Transistor

    

2SC1971

2SC1972

2SC2782

2N4427

2N3866

 

MRF586

2N4033 

2N222

2N1191 

2N3553

 

2SB222

2N404 

MRF607 

MRF630 

MPSH10 

 

BB106

BFG97 

BFG195 

BFG135 

BFR960 

 

BFR989

BFR92A

BFR90 

BFR91 

BFT90