ศูนย์รวม คาปาซิเตอร์ หายาก

ศูนย์รวม   คาปาซิเตอร์หายาก ทางบริษัทสามารถจัดหาได้ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

คาปาซิเตอร์หายาก RareCapacitor เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย Capacitor ที่หายาก ที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ

 

 

Product Description

 

Running capacitors,CBB65 20MFD 440VAC Oval aluminum can oil filled motor running capacitor for air conditioner spare parts:

  Capacitor,capacitors,capacitors,capasitor,Run capacitor,run capacitors,Motor run capacitor,motor run capacitors,Motor running capacitor,motor running capacitors,Capacitor for motor running,Capacitor for motor,CBB65 capacitor,CBB65 run capacitors,run capacitor in metal case,air conditioner capacitors,air con capacitor,air-condtioning capacitor,air-con capacitor,dual run capacitor,Rated Voltage:
250Vac, 300Vac, 370Vac,380Vac, 400Vac, 440Vac, 450Vac,500Vac 
250V, 300V, 370V,380V, 400V, 440V, 450V,500V
250Vca, 300Vca, 370Vca,380Vca, 400Vca, 440Vca, 450Vca,500Vca
250Volt, 300Volt, 370Volt,380Volt, 400Volt, 440Volt, 450Volt,500Volt

 

3uf,4uf,5uf,6uf,7.5uf,8uf,10uf,12.5uf,15uf,17.5uf,20uf,22.5uf,25uf,30uf,35uf,40uf,45uf,
50uf,55uf,60uf,65uf,70uf,80uf,100uf15+3uf,15+4uf,15+5uf,15+7.5uf,15+10uf,20+3uf,
20+4uf,20+5uf,20+7.5uf,20+10uf,25+3uf,25+4uf,25+5uf,25+7.5uf,25+10uf,30+3uf,
30+4uf,30+5uf,30+7.5uf,30+10uf,35+3uf,35+4uf,35+5uf,35+7.5uf,35+10uf,40+3uf,
40+4uf,40+5uf,40+7.5uf,40+10uf,45+3uf,45+4uf,45+5uf,45+7.5uf,45+10uf,50+3uf,
50+4uf,50+5uf,50+7.5uf,50+10uf,55+3uf,55+4uf,55+5uf,55+7.5uf,55+10uf,60+3uf,
60+4uf,60+5uf,60+7.5uf,60+10uf,65+3uf,65+4uf,65+5uf,65+7.5uf,65+10uf,70+3uf,
70+4uf,70+5uf,70+7.5uf,70+10uf,80+3uf,80+4uf,80+5uf,80+7.5uf,80+10uf3mf,4mf,5mf,6mf,7.5mf,8mf,10mf,12.5mf,15mf,17.5mf,20mf,22.5mf,25mf,30mf,35mf,
40mf,45mf,50mf,55mf,60mf,65mf,70mf,80mf,100mf15+3mf,15+4mf,15+5mf,15+7.5mf,
15+10mf,20+3mf,20+4mf,20+5mf,20+7.5mf,20+10mf,25+3mf,25+4mf,25+5mf,25+7.5mf,
25+10mf,30+3mf,30+4mf,30+5mf,30+7.5mf,30+10mf,35+3mf,35+4mf,35+5mf,35+7.5mf,
35+10mf,40+3mf,40+4mf,40+5mf,40+7.5mf,40+10mf,45+3mf,45+4mf,45+5mf,45+7.5mf,
45+10mf,50+3mf,50+4mf,50+5mf,50+7.5mf,50+10mf,55+3mf,55+4mf,55+5mf,55+7.5mf,
55+10mf,60+3mf,60+4mf,60+5mf,60+7.5mf,60+10mf,65+3mf,65+4mf,65+5mf,65+7.5mf,
65+10mf,70+3mf,70+4mf,70+5mf,70+7.5mf,70+10mf,80+3mf,80+4mf,80+5mf,80+7.5mf,
80+10mf3mfd,4mfd,5mfd,6mfd,7.5mfd,8mfd,10mfd,12.5mfd,15mfd,17.5mfd,20mfd,22.5mfd,25mfd,30mfd,35mfd,40mfd,45mfd,50mfd,55mfd,60mfd,65mfd,70mfd,80mfd,100mfd15+3mfd,15+4mfd,15+5mfd,15+7.5mfd,15+10mfd,20+3mfd,20+4mfd,20+5mfd,20+7.5mfd,20+10mfd,25+3mfd,25+4mfd,25+5mfd,25+7.5mfd,25+10mfd,30+3mfd,30+4mfd,30+5mfd,30+7.5mfd,30+10mfd,35+3mfd,35+4mfd,35+5mfd,35+7.5mfd,35+10mfd,40+3mfd,40+4mfd,40+5mfd,40+7.5mfd,40+10mfd,45+3mfd,45+4mfd,45+5mfd,45+7.5mfd,45+10mfd,50+3mfd,50+4mfd,50+5mfd,50+7.5mfd,50+10mfd,55+3mfd,55+4mfd,55+5mfd,55+7.5mfd,55+10mfd,60+3mfd,60+4mfd,60+5mfd,60+7.5mfd,60+10mfd,65+3mfd,65+4mfd,65+5mfd,65+7.5mfd,65+10mfd,70+3mfd,70+4mfd,70+5mfd,70+7.5mfd,70+10mfd,80+3mfd,80+4mfd,80+5mfd,80+7.5mfd,80+10mfd 3mkf,4mkf,5mkf,6mkf,7.5mkf,8mkf,10mkf,12.5mkf,15mkf,17.5mkf,20mkf,22.5mkf,25mkf,
30mkf,35mkf,40mkf,45mkf,50mkf,55mkf,60mkf,65mkf,70mkf,80mkf,15+3mkf,15+4mkf,
15+5mkf,15+7.5mkf,15+10mkf,20+3mkf,20+4mkf,20+5mkf,20+7.5mkf,20+10mkf,25+3mkf,
25+4mkf,25+5mkf,25+7.5mkf,25+10mkf,30+3mkf,30+4mkf,30+5mkf,30+7.5mkf,30+10mkf,
35+3mkf,35+4mkf,35+5mkf,35+7.5mkf,35+10mkf,40+3mkf,40+4mkf,40+5mkf,40+7.5mkf,
40+10mkf,45+3mkf,45+4mkf,45+5mkf,45+7.5mkf,45+10mkf,50+3mkf,50+4mkf,50+5mkf,
50+7.5mkf,50+10mkf,55+3mkf,55+4mkf,55+5mkf,55+7.5mkf,55+10mkf,60+3mkf,60+4mkf,
60+5mkf,60+7.5mkf,60+10mkf,65+3mkf,65+4mkf,65+5mkf,65+7.5mkf,65+10mkf,70+3mkf,
70+4mkf,70+5mkf,70+7.5mkf,70+10mkf,80+3mkf,80+4mkf,80+5mkf,80+7.5mkf,80+10mkf

 

      uF450VAC250VAC
      D(mm)H(mm)D(mm)H(mm)
      1uF25572557
      3uF25572557
      5uF30702557
      8uF35603560
      10uF35703560
      12uF35703560
      15uF35703570
      18uF40703570
      20uF40703570
      25uF40803570
      30uF45924070
      35uF45924070
      40uF45924070
      45uF45924070
      50uF50924592
      55uF501004592
      60uF501164592
      70uF501164592
      80uF6012050100
      90uF6012050100
      100uF6012050116

 

 

 

      MFD110Vac, 115Vac, 165Vac220Vac, 250Vac300Vac, 330Vac
      21-25MFD36×7036×7036×85
      25-30MFD36×7036×7036×85
      30-36MFD36×7036×7036×85
      36-43MFD36×7036×8536×85
      43-52MFD36×7036×8536×85
      47-56MFD36×7036×8536×85
      53-64MFD36×7036×8546×85
      64-77MFD36×7036×8546×85
      72-86MFD36×7036×8546×85
      88-108MFD36×7046×8546×111
      108-130MFD36×7046×8546×111
      124-149MFD36×7046×8546×111
      130-156MFD36×7046×8546×111
      145-174MFD36×7046×11152×111
      161-193MFD36×7046×11152×111
      189-227MFD36×8546×11152×111
      216-259MFD36×8546×11152×111
      223-280MFD36×8546×11152×111
      243-292MFD36×8546×11152×111
      270-324MFD36×8552×11152×111
      324-389MFD36×8552×111 
      340-408MFD46×8552×111 
      378-454MFD46×8552×111 
      400-480MFD46×8552×111 
      430-515MFD46×8552×111 
      460-552MFD46×8552×111 
      540-648MFD46×111  
      890-708MFD46×111  
      645-774MFD46×111  
      708-850MFD46×111  
      720-850MFD46×111  
      720-865MFD46×111  
      800-960MFD46×111  
      815-978MFD46×111  
      829-995MFD46×111  
      1000-1200MFD65×111

 

        Model         Capacitance                  Size

 

      CBB65     15+3MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     15+4MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     15+5MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     20+3MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     20+4MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     20+5MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     25+3MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     25+4MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     25+5MFD 370VAC        45X90mm
      CBB65     30+1.5MFD 370VAC     50x100mm
      CBB65     30+2.5MFD 370VAC     50x100mm
      CBB65     30+3MFD 370VAC        50x100mm
      CBB65     30+4MFD 370VAC        50x100mm
      CBB65     30+5MFD 370VAC        50x100mm
      CBB65     30+6MFD 370VAC        50x100mm
      CBB65     30+7.5MFD 370VAC     50x100mm