ซ่อมเครื่อง FIRE PUMP CONTROL ยี่ห้อ FIRETROL ของสถานีรถไฟฟ้า

ซ่อมเครื่อง FIRE PUMP CONTROL ยี่ห้อ FIRETROL

ของสถานีรถไฟฟ้า

 FIRETROL  LL-1580

 

MARK II XG AS-2000-003 

 

MARK II XG AS-1198-003