Barcode selector computer
9,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Barcode selector computer

In 1 - Out4

block diagram  ดังรูปภาพ


การทำงาน

Barcode 1 ตัว เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่ละตัว โดยใช้คีย์บอร์ดเป็นตัวเลือก

ความเหมาะสมของงาน

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม Barcode

ปกติ Barcode 1 ตัวต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ถ้าคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง Barcode ก็ 10 ตัว ดังนั้นสินค้านี้ออกแบบมาเพื่อ

1. ลดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. ลดการเดินสายภายในให้น้อยที่สุด

3. การทำงานไม่ซับซ้อน

4. เกิดข้อผิดพลาดในการยิงBarcode น้อยลง

5. ไม่ยิง Barcode ผิดตัว